İHALE DOSYASI

İHALE DOSYASI

İhale Dosyası

İşverenin isteklerini karşılayacak yeterlilik belgeleri ile ihaleye katılım sağlayan dökümanların hazırlanması

  • Yaklaşık Maliyet Hazırlanması
  • Hazırlanan Yaklaşık Maliyete Göre Her iş Grubuna ait Pursantajların Hazırlanması
  • Özel ve Genel Teknik Şartnamenin Hazırlanması
  • Mahal Listesinin Hazırlanması
  • Saha Uygulamasına Uygun Doğru Miktarlarla Birim Fiyat Analizlerin Hazırlanması
  • Birim Fiyat Poz Tariflerinin Hazırlanması
  • Sözleşmenin Hazırlanması
  • İdari Şartnameye Uygun İhale Dosyası Hazırlanması