PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK

PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK

Proje Mühendislik Danışmanlık

1)Yaklaşık maliyet-ihale dosyası-keşif metraj çalışması-İmalat iş programının hazırlanması-

Yaklaşık Maliyet İcmali ve Tablosu

İnşaat,Elektrik,Mekanik ve Peyzaj Ayrıntılı Yaklaşık Maliyet Cetvelleri

Özel ve Tüm kamu Kuruluşlarına ait Birim Fiyatlar ve Birim Fiyat Analizlerin Hazırlanması

Ataşmanların Hazırlanması

Detaylı Metrajların Hazırlanması

Gerekli İmalat İş Tutanakların Hazırlanması

Şartnameye Yönelik Piyasa Fiyat Araştırılması Yapılması ve Teklif Hazırlanması

Anahtar Teslimi Götürü Bedel ve Teklif Birim Fiyatlı İşler için Hakediş Düzenlenmesi

Özel Sektör ve Tüm Kamu Kurumlarına ait, Birim fiyat, Teknik Tarife ve Analizlerine Uygun Kesin Hesap Düzenlenmesi

İnşaat Sahasında Yerinde Net ve Doğru Ölçü Alınarak Hakediş ve Kesin Hesap Düzenlenmesi

Teknik Cihazlarla Hızlı ve Doğru Röleve Alınması

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Hazırlama

Proje Keşif Bedeline Uygun

İnşaat Proje Yönetimine Uygun

Aylık ve Günlük Zaman Dilimine Uygun

Özel ve Kamu Sektöründeki Tüm Projeler için

Detaylı İmalat İş Programı Hazırlanması

Günlük imalat Raporlarının Hazırlanması

Haftalık ilerleme raporunun hazırlanması

 

2)İhale Danışmanlığı

Yurtiçi ve Yurt dışı kamu ve özel sektörde yer alan ihaleler için piyasa araştırmasının yapılması, detaylı maliyet analizlerinin yapılması  ,ihale şartnamesi, sözleşme tasarımı, keşif metraj çalışmaları, tahmini bedel tespiti ve gerekli tüm çalışmaların yapılması